Grafický manuál / Minimanuál / základní kodifikace

Grafický manuál společnosti a jednotná vizuální komunikace plní funkci marketingového nástroje, kdy umožňuje klientům vnímat firmu jako silnou, stabilní a profesionálně vystupující společnost. Výsledkem je snadnější prosazování obchodních záměrů a výhodnější pozice v porovnání s konkurencí. Klient snadněji identifikuje společnost, produkt či poskytovanou službu. Jednotný vizuální styl tak napomáhá tvorbě goodwillu značky a dalšímu povědomí o společnosti či produktu. Jednotná vizuální podoba firemních materiálů, merkantilních tiskovin, prezentačních materiálů a prostorových aplikací (firemní oděv, vozový park, označování budov, orientační systémy, atp.) napomáhá dobrému vztahu zaměstnanců k firmě a značce.

Grafický manuál, případně minimanuál (základní kodifikace značky), tedy kodifikuje corporate design, je souborem definicí prvků jednotného vizuálního stylu, obsahuje pravidla a předpisy pro jejich správnou aplikaci. Pro funkčnost grafického manuálu (manuálu jednotného vizuálního stylu nebo minimanuálu ve zkrácené podobě) je rozhodující důslednost výčtu prvků, jejich vyčerpávající definice, struktura a přesný popis použití. Nedílnou součástí manuálu musí být zakázané varianty užití logotypu, užití designu a povolené materiály a varianty dalších aplikací. Grafický manuál musí obsahovat rovněž vzorníky CMYK/Pantone barev pro tisk, HTML kodifikaci pro vytvoření firemní internetové prezentace a e-mailů, definici RAL systému, signmakingových polepů a transluscentních fólií atd. Součástí námi graficky navrženého manuálu či minimanuálu je dodávka a komunikace na klíč včetně vytvoření manuálu na digitálním nosiči nebo na vyžádání zpracování HTML manuálu pro jeho další správné užití a aplikaci logotypu ve spojení s vizuálním stylem všech požadovaných aplikací.

Doplňkové aplikace vizuálního stylu společnosti - firemní profil / koncepce / brožura

Neméně důležitou roli hraje grafický design i v aplikaci pro další prezentační materiály a komunikační prostředky směrované k cílové skupině v celkovém použití síly koncepce a vizuálního stylu. První kontakt s designem začíná u tiskové inzerce přes webdesign, poštu či odeslání emailu (objednávka, katalog, brožura s představením projektu), tedy cílená komunikace. To vše jsou jednotlivé prvky, které dohromady tvoří jednotný vizuální styl. Identická koncepce je důležitá u všech materiálů a prezentací projektu.