Národní galerie Praha / Soutěž na logotyp a jednotný vizuální styl

Soutěž / 3. místo / nerealizováno

V našem grafickém pojetí prezentujeme novou značku NGP jednak jako silnou a sebevědomou instituci, ale také jako jedinou galerii v ČR, která prezentuje rozsáhlou a rozmanitou uměleckou sbírku napříč všemi výtvarnými styly. Značka v sobě odráží rozmanitost různých uměleckých stylů, stejně tak jako sbírka NGP prezentuje výtvarná díla od počátku antické kultury až po současnost.

Podoba a kombinace všech písem v logu byla vybrána tak, aby vytvářely harmonický celek a to i přes odlišnou kresbu jednotlivých znaků. Značka působí jako tvůrčí proces, který mění svou podobu, aniž ztrácí na své čitelnosti. Již není třeba ke značce cokoliv přidávat a přece neztrácí na hravosti. Je silným základním kamenem pro celý vizuální styl. Díky své podobě je značka dobře vnímána jak ve spojení např. s renesančním obrazem, tak i s dílem současného autora.
Rok vzniku: 2018
Filip Heyduk, Martin Strnad
Kategorie: firemní styl
Klient: Národní galerie