SZIF

Společnost SZIF pomáhá českému zemědělství, zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a účastní se mezinárodních výstav a veletrhů. Vizuální identitu jsme postavili na typografickém pojetí značky s charakteristickým detailem, který tvoří základní kámen v celé vizuální komunikaci.
Vznikl jednotný vizuální styl, který je přátelský, graficky působivý, nadčasový a nachází široké uplatnění na tištěných materiálech, veletržních stáncích i na sociálních sítích.
Rok vzniku: 2023
Filip Heyduk, Martin Strnad, Jan Šimsa, Jakub Heyduk
Kategorie: firemní styl