Virtuel

Řídící systém VIRTUEL / virtuální elektrárny složené z flexibilních zdrojů využívající umělou inteligenci a machine learning.
V návrhu loga jsme reflektovali tvarosloví tzv. Sankeyho diagramu, který řídící systém používá pro zobrazování přehledu zdrojů.
Rok vzniku: 2022
Filip Heyduk, Martin Strnad, Jan Šimsa, Jakub Heyduk
Kategorie: firemní styl