Biedermeier - Umění a kultura v českých zemích 1814-1848

Publikace k výstavě pořádané UPM v Jízdárně Pražského hradu
Rok vzniku: 2008
Filip Heyduk, Martin Strnad
Spolupráce: foto - Gabriel Urbánek, Ondřej Kocourek
Kategorie: knihy
Klient: Uměleckoprůmyslové museum v Praze