K.H. Mácha

1810 – 2010
Dvě století české kultury s Máchou
Publikace k výstavě v letohrádku Hvězda pořádané Památníkem národního písemnictví
Rok vzniku: 2010
Filip Heyduk, Martin Strnad
Kategorie: knihy
Klient: Památník národního písemnictví