Orientační systém a design budovy / exteriér / interiér / design firemní budovy

Neméně důležitou roli hraje grafický design i v aplikaci na samotné budově a celkovém venkovním použití vizuálního stylu. Správná aplikace logotypu společnosti například na fasádu budovy, nebo umístění loga nad vstup ujištuje klienta i zaměstnance o jistém řádu a stabilitě ve firmě. Proto je velice důležité představit společnost jako stmelený celek, s pevnými komunikačními vazbami a hierarchií dalších divizí a skupin. Takto lze prezentovat úspěšně vedenou společnost na vstupním panelu s přehledným orientačním systémem budovy a s přehlednou navigací jednotlivých zasedacích místností a kanceláří. To vše jsou jednotlivé prvky, komunikační cykly, které dohromady tvoří jednotný vizuální styl a vytváří tak celkový dojem v pohledu na společnost. Je stejně tak důležitý v exteriéru jako u ostatních aplikací.