Koncepční a grafická realizace výstav a výstavních prostor

Design a vizuální styl je zapotřebí ke správnému spojení a pochopení kampaně, nebo k upoutání Vaší pozornosti na cílené sdělení o společnosti, instituci, nebo kulturní či jiné události. Design a jeho síla se týká také výstav, veletrhů a kulturních akcí, kde je zapotřebí prezentovat vše, co v daný moment považujeme za účinné a potřebné pro danou prezentaci. Snadná orientace, nepřehlédnutelnost ve změti informací pak tvoří další střípek a podpůrný spínací mechanismus pro návštěvníka výstavy, veletrhu či konkrétní mediální prezentace. To vše Vás upoutá.

Výstavy - reference

Muzeum Velehrad, Muzeum Bible - 2013
Nightfall - 2013, Galerie Rudolfinum
Motýlí efekt? - 2012, Galerie Rudolfinum
Kupka Cesta k Amorfě - 2012, NG
Beyond Reality British Painting Today - 2012, Galerie Rudolfinum
Harrachovské sklo - 2012, UPM
Vladimír Véla - 2012, Galerie Dům, Broumov
Stibral - 2012, Galerie Dům, Broumov
Pinkava - 2012, Galerie Dům, Broumov
Padělání peněz - 2011, ČS
Pražské módní salony - 2011, UPM
K.H. Mácha - 2010, PNP
Umění starého světa - 2010, NG
Monet - Warhol - 2010, NG
Papírové peníze - 2010, ČS
Barokní umění - Ž'dár - 2008, NG
Mikláš Aleš - 2008, NG
Čínská malba - 2008, Galerie RUdolfinum
Barokní tance - 2008, NG
Biedermeier - 2008, UPM
Slezsko - Perla v české koruně - 2006, NG
Rineke Dijkstra - 2006, Galerie Rudolfinum
Sbírka asijského umění - 1998, NG